Language

JP

CN

EN
Bridal
晨曦

「晨曦」

用四種不同的顔色的漸變來表現,
黑暗的夜晚漸漸轉明,迎來朝陽
半月形的切割面代表太陽升起的光芒
也象徵二位新人共同迎接今後的每一個晨曦。

左 MCPPN 260 Pt950 / K18WG / K18PG / K18YG
中 MCPPN 157 Pt950 / K18WG / K18PG / K18YG
右 MCPPN 257 Pt950 / K18WG / K18PG / K18YG